לתשומת ליבכם, האחריות ניתנת אך ורק למתקינים המורשים שלנו ורק אלו המועסקים על ידינו.

ברכישת דלתות בלבד ללא התקנה
האחריות לא חלה על הדלת שהותקנה ע”י מתקין שאיננו מורשה של החברה
ו/או טופלה ו/או נצבעה ו/או הוחלף בה חלק ע”י גורם שאיננו מורשה ו/או אדם שלא הוסמך על ידינו ו/או איננו משווק מורשה של החברה, תחול עלות גם על חלקים ו/או על הדלת במידת הצורך.